Recikliranjem građevinskog otpada dolazi do recikliranih sekundarnih materijala/ agregata poput drobljenog/recikliranog asfalta te recikliranog betona koji se dalje koriste za kolničke  terenske konstrukcije. Reciklirani materijal može se ponovno koristiti u gradnji kao materijal za nasipavanje, drenažu, kamenozaštitu, za opremanje staza, dvorišta, parkirališta, kao dodatak za nove asfaltne i betonske mješavine.

Pošaljite upit  
 
 
  Gospodarenje građevinskim otpadom - Sve